Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 210954Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van een verleende omgevingsvergunning aanvraag bedrijfshal, Industrieweg 1C en 1D, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Industrieweg 1C en 1D, voor het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning aanvraag bedrijfshal, datum ontvangst 21 september 2018.

 

Echt-Susteren, 4 oktober 2018