Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 210566Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Gezandebaan 29 te Heusden

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Gezandebaan 29 te Heusden

Het uitbreiden van het centrumgebouw van camping De Peelpoort verzonden op 28 september 2018

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.