Gemeenteblad van Reusel-De Mierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenGemeenteblad 2018, 209839Overige besluiten van algemene strekkingIntrekkingsbesluit Brandbeveiligingsverordening 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad in de vergadering van 18 september 2018 heeft besloten de Brandbeveiligingsverordening 2012 in te trekken. De intrekking treedt in werking op de dag na de bekendmaking hiervan.

 

Op één artikel na is de Brandbeveiligingsverordening 2012 van rechtswege vervallen door inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Het overgebleven artikel is opgenomen in de op 18 september 2018 vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening Reusel-De Mierden 2018. Hierdoor is de Brandbeveiligingsverordening 2012 overbodig en daarom ingetrokken.

 

Bekendgemaakt in het gemeenteblad van 5 oktober 2018.

 

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

de secretaris (wnd),

T. Thijs

de burgemeester (wnd.),

mw. J. Eugster