Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 209502Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het (weer) in gebruik nemen van wasplaatsen aan de Zutphensestraat 144 te Brummen

Er is op 20 augustus 2018 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding

Locatie: Zutphensestraat 144 te Brummen

Voor: het (weer) in gebruik nemen van wasboxen

Zaakdossier: DOS-2018-076773

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 17 05 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Brummen, 3 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen