Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 205240Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwen van een opslagloods, Bosserheideweg 1, Koningsbosch

Burgemeester en wethouders van gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van art. 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

  • Activiteit: het bouwen van een opslagloods

    Locatie: Bosserheideweg 1 te Koningsbosch

    Datum besluit: 18 september 2018

    Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslistermijn: 2 november 2018

 

Echt-Susteren, 27 september 2018