Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 205229Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwen van 20 woningen, Bocage, Echt

Burgemeester en wethouders van gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van art. 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

  • Activiteit: het bouwen van 20 woningen   

    Locatie: Bocage te Echt

    Datum besluit: 12 september 2018

    Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslistermijn: 29 oktober 2018

 

Echt-Susteren, 27 september 2018