Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 205142Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de bestaande opslagloods, Brachterzijde 30, Sint Joost

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Sint Joost

Brachterzijde 30 , voor het uitbreiden van de bestaande opslagloods, datum ontvangst 19 september 2018.

 

Echt-Susteren, 27 september 2018