Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 205118Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, samenvoegen en renoveren van twee woningen tot een woning, Kerkstraat 100 en 100A, Koningsbosch

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Koningsbosch

Kerkstraat 100 en 100A , voor het samenvoegen en renoveren van twee woningen tot een woning, datum ontvangst 16 september 2018.

 

Echt-Susteren, 27 september 2018