Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2018, 204639Beschikkingen | afhandelingVerleende ontheffing Drank- en horecawet / kruispunt Havermanstraat-Beekstraat, 6019 – te Wessem / Maasgouw

Verleende ontheffing Drank- en horecawet / kruispunt Havermanstraat-Beekstraat, 6019 – te Wessem / Maasgouw / verzonden 18 september 2018 / het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement 'The Classics Revival Band' op 13 oktober 2018

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen, gedurende 6 weken na de dag van de verzending van de beschikking aan de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 7000, 6050 AA te Maasbracht. Dit bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht kan - indien onverwijlde spoed vereist is - een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In dat geval moet binnen genoemde termijn ook een bezwaarschrift worden ingediend.