Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 203746Verordeningen



Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

 

Het college van b&w heeft op 18 september 2018 besloten de Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 juli 2018 vast te stellen.

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de vigerende Leidraad invordering gemeentelijke belastingen.

  •  

 

Stichtse Vecht, 26 september 2018.