Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 20347Beschikkingen | aanvraagOprichten van een Operations en Maintenance inrichting Westerhavenweg 1

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het oprichten van een Operations en Maintenance inrichting. Te gebruiken voor het exploiteren en onderhouden van de offshore windparken Borssele 1 en 2, op de locatie Westerhavenweg 1 in Vlissingen (19-01-2018)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.