Vaststellen Afkoopsommen erfpacht voor Woningcorporaties voor het kalenderjaar 2019, gemeente Amsterdam

Besluitnummer: 2018-9036

De directeur Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam

Overwegende:

Het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders op 12 juli 2016 (Gemeenteblad 24 augustus 2016, afd. 3B, nr. 174), op grond waarvan de directeur van Grond en Ontwikkeling gemandateerd is om namens het College van Burgemeester en Wethouders de Afkoopsommen erfpacht voor Woningcorporaties vast te stellen,

Gelet op:

 

 • de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht voor woningcorporaties 1998 Amsterdam (raadsbesluit van 11 november 1998, nr. 532);

 • het Uitvoeringsbesluit Erfpacht Woningcorporaties, artikel XIII, lid 7 (B&W-besluit d.d. 6 juni 2008, Gemeenteblad 3B nr. 62);

 • de gemaakte afspraken over de financiële condities tussen de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in de Samenwerkingsafspraken (College van B&W, 24 mei 2016, nr. ZD2016-003834).

 • Het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders op 12 juli 2016 (Gemeenteblad 24 augustus 2016, afd. 3B, nr. 174) inzake het vaststellen van de gewijzigde erfpachtafkoopsommen voor Woningcorporaties per 1 juli 2016

 

Besluit:
 • 1.

  De afkoopsommen voor nieuwe gronduitgifte van corporatiewoningen voor een tijdvak van 52 jaar onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1998 aan Amsterdamse woningbouwcorporaties voor het kalenderjaar 2019 vast te stellen op:

  • € 221 per vierkante meter gbo (gebruiksoppervlak) voor woningen groter dan 30 vierkante meter gbo

  • € 4.886 per studentenwoning (kleiner dan, of gelijk aan 30 vierkante meter gbo)

  • € 7.200 per kleine woning (kleiner dan, of gelijk aan 30 vierkante meter gbo)

  • € 185 per vierkante meter gbo (gebruiksoppervlak) voor onzelfstandige studentenwoningen, alsmede voor de gemeenschappelijke ruimten

   Voor een tijdvak van 77 jaar geldt een toeslag van 12,5% op deze afkoopsommen.

 • 2.

  De afkoopsommen voor bestaande erfpacht per corporatiewoning voor het kalenderjaar 2019 vast te stellen op € 4.892.

 • 3.

  Voor een garage of parkeerplaats in een complex met corporatiewoningen de afkoopsom voor bestaande erfpacht voor het kalenderjaar 2019 vast te stellen op € 1.788.

 • 4.

  De afkoopsom voor bestaande erfpacht voor niet-woonbestemmingen kleiner dan 130 m² bvo alsmede de afkoopsom voor bestaande erfpacht voor niet-woonbestemmingen onder het nieuwe ACE (Aanvullend Convenant Erfpacht) voor het kalenderjaar 2019 vast te stellen op € 79 per vierkante meter bvo.

 • 5.

  De administratieve vergoeding per nieuw te vormen erfpachtrecht bij het splitsen van woningcorporatierechten voor het kalenderjaar 2019 vast te stellen op € 207.

 • 6.

  De eenmalige bijdrage voor het wijzigen van de bestemming van huur- in koopwoning van woningcorporatierechten met omzettingsoptie onder het Convenant Splitsen en Verkoop Sociale Huurwoningen, welke wordt afgedragen aan het Vereveningsfonds, voor het kalenderjaar 2019 vast te stellen op het volgende bedrag per vierkante meter bvo (bruto vloeroppervlak):

  • 1.

   C-Centrum Oost € 231

  • 2.

   C-Centrum West € 258

  • 3.

   W-Oud-West/De Baarsjes € 206

  • 4.

   Z-Buitenveldert/Zuidas € 151

  • 5.

   Z-Pijp/Rivierenbuurt € 222

  • 6.

   Z-Oud-Zuid € 227

  • 7.

   O-Indische Buurt/ OHG € 136

  • 8.

   O-IJburg / ZBE € 105

  • 9.

   O-Oud Oost € 152

  • 10.

   O-Watergraafsmeer € 137

  • 11

   W-Westerpark € 162

  • 12

   N-Noord Oost € 45

  • 13

   N-Noord west € 43

  • 14

   N-Oud Noord € 63

  • 15

   NW-De Aker/Nw-Sloten € 50

  • 16

   NW-Geuzenveld € 49

  • 17

   NW-Osdorp € 49

  • 18

   NW-Slotervaart € 58

  • 19

   W-Bos en Lommer € 71

  • 20

   ZO-Bijlmer Centrum € 43

  • 21

   ZO-Bijlmer Oost € 41

  • 22

   ZO-Gaasperdam/Driemond € 40

 • 7.

  De afkoopsommen voor de ACE-berekening voor projecten waarvoor in de Uitwerking van de Samenwerkingsafspraken is vastgelegd dat deze nog op de oude methode worden berekend, voor het kalenderjaar 2019 vast te stellen op:

  • a.

   Bouwjaar Vooroorlogs € 6.079

  • b.

   Bouwjaar Naoorlogs (1945-1975) € 8.559

  • c.

   Bouwjaar 1975 en daarna € 10.442

  • d.

   Uitbreiding > 110% met sociale huurwoningen: € 36.191, € 24.128 en € 15.797 (resp. gebied 1, 2 en 3)

  • e.

   Afkoopsom bestemmingswijziging oude ACE: € 2.375

 • 8.

  dit besluit bekend te maken in afdeling 3B van het Gemeenteblad

Amsterdam, 13 september 2018

P.V.W. van Rossum

Directeur Grond en Ontwikkeling

Naar boven