Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 201295Beschikkingen | afhandelingWijziging datum monumentencommissie oktober 2018

 

De monumentencommissie vergadert eens in de 3 weken op een donderdag. De stukken ter behandeling moeten uiterlijk één week voor de vergadering (woensdagmiddag uiterlijk 17.00 uur) bij bouw- en woningtoezicht ingediend zijn. De vergadering van de monumentencommissie van 25 oktober 2018 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats is er een vergadering op 24 oktober 2018.

Voor nadere informatie met betrekking tot afspraken en/of bezoeken kunt u contact opnemen met de secretaris of de afdeling.