Oosterhesselen - Burg de Kockstraat 49: voor het verbouwen van de woonboerderij (aanvraag)

Omgevingsvergunning - ontvangst aanvraag

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze aanvraag om een omgevingsvergunning binnen is gekomen, als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze aanvraag volgt de reguliere voorbereidingsprocedure.

 

Ontvangen op 12 september 2018.

 

Zaak - 26644-2018

Naar boven