Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 198495

Gepubliceerd op 19 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Brummense Najaarsfair, Zutphensestraat, te Brummen

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 14 september 2018

Gelegenheid: Brummense Najaarsfair

Activiteit: muziek en braderie

Datum: 29 september 2018 van 16.00 uur tot 00.00 uur en 30 september 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Zutphensestraat, tussen Catharina-Amaliastraat en G.K. van Hogendorpstraat te Brummen

Verkeersmaatregelen: op 29 september 2018 van 16.00 uur tot 30 september 2018 21.00 uur wordt de Zutphensestraat tussen de Prinses Catharina- Amaliastraat en de G.K. van Hogendorpstraat afgesloten voor het verkeer. Daarnaast geldt aan de Voorsterweg, Julianalaan en Zutphensestraat een parkeerverbod. Dit geldt alleen voor de zijden waar geen parkeervakken aanwezig zijn

Zaaknummer: Z002306

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 19 september 2018

Burgemeester van Brummen

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl