Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 195390Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg, Steenhouwerstraat 7, Echt

Burgemeester en wethouders van gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van art. 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

  • Activiteit: het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg   

  • Locatie: Steenhouwerstraat 7 te Echt

  • Datum besluit: 31 augustus 2018

  • Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslistermijn: 15 oktober 2018

 

Echt-Susteren, 13 september 2018