Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 195363Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, ophogen van het terras, Prinsenbaan 154, Koningsbosch

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Koningsbosch

Prinsenbaan 154, voor het ophogen van het terras, datum ontvangst 31 augustus 2018.

 

Echt-Susteren, 13 september 2018