Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een woning en restaurant tot woning en vakantiewoning, Oude Baan 1, 6286 BD Wittem

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst /

datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Verleende omgevingsvergunningen

 

 

 

Oude Baan 1, 6286 BD Wittem

Verbouwen van een woning en restaurant tot woning en vakantiewoning

6 september 2018

Bezwaar

 

RECHTSMIDDELEN

 

Bezwaar | Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing kunt u contact opnemen met de medewerkers van Juridische Zaken of kunt u bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken na de datum van de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Uw brief kunt u richten aan het college van B&W. Zorg ervoor dat de datum, uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing, in uw brief staan. Soms is er sprake van spoed, in dat geval kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift instellen bij de rechtbank.

 

Naar boven