Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 190829Beschikkingen | afhandeling



Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Snepweg 42 te Heusden

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

Snepweg 42 te Heusden

het oprichten van een woning 02-09-2018