Gemeenteblad van Maassluis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaassluisGemeenteblad 2018, 190816Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Opstarten traditionele Thaise massagesalon, Lijsterlaan 18, 3145VH, Maassluis

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.

 

Locatie: Lijsterlaan 18 3145VH

 

Betreft: Opstarten traditionele Thaise massagesalon

 

Soort: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.