Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 189978Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, veranderen van de inrichting, Pietjesveld 4, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Pietjesveld 4, voor het veranderen van de inrichting, datum ontvangst 23 augustus 2018.

 

Echt-Susteren, 6 september 2018