Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2018, 189121Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Espeterweg in Barneveld, kappen van 2 bomen

Zaaknummer 2018W2071

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.