Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2018, 188829Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, diverse locaties gemeente Veendam, kap (met bijlagen, in aanvulling op publicatienr. 2018/183179)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor: het kappen van 183 bomen

Locatie: diverse locaties gemeente Veendam

Datum ontvangst: 22 augustus 2018 (zaaknummer 50235)