Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 186534Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het aanleggen van een nieuwe inrit, Engelenburgerlaan 18 B in Brummen

Status: aanvraag

Datum ontvangst: 27 augustus 2018

Locatie: Engelenburgerlaan 18 B in Brummen

Voor: het aanleggen van een nieuwe inrit

Activiteit(en): Inrit/Uitweg

Registratienummer: SXO-2018-0844

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

 

Brummen, 5 september 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen