VRIJGAVE VOOR INSPRAAK ONTWERP PLAATSINGSPLAN GEWIJZIGDE LOCATIES ORAC’S ARCHIPELBUURT II (WIJK 46), CENTRUM, DEN HAAG

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 • in het raadsvoorstel inzake 4e programma ORAC’s; 1000 extra (RIS 280886) besloten is in verschillende wijken ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen;

 • in het raadsvoorstel inzake 4e programma ORAC’s; 1000 extra (RIS 280886) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ORAC’s;

 • het definitief plaatsingsplan locaties ORAC’s Archipelbuurt (wijk 46) (RIS 296072) op 10 januari 2017 is vastgesteld;

 • één locatie uit het definitief plaatsingsplan ongeschikt bleek te zijn vanwege veiligheid;

 • belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben hun zienswijzen op het plaatsingsplan kenbaar te maken;

 

besluit:

 

 • I.

  belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het ontwerp plaatsingsplan voor ORAC’s in de wijk Archipelbuurt (wijk 46) zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart:"PROGRAMMA ORAC’S 4E PROGRAMMA 1000 EXTRA; 46 Archipelbuurt; Het Ontwerp gew. Loc op het Def PP";

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

 

Den Haag, 21 augustus 2018

 

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de locosecretaris,

 

de burgemeester,

 

 

 

Dineke ten Hoorn Boer

 

Pauline Krikke

 

 

Toelichting

 

Het ontwerp gewijzigde locaties II voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) in de Archipelbuurt (wijk 46) vrij te geven voor inspraak. Er is sprake van één wijziging ten opzichte van het definitief plaatsingsplan (RIS296072):

 

- De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 46-41A worden verschoven richting de Burgemeester Patijnlaan ter hoogte van huisnummer 3 t/m 3e. Dit in verband met de veiligheid van de Tsjechische ambassade. Deze wijziging wordt aangeduid met locatienummer 46-41E.

 

Met dit besluit kunnen belanghebbenden hun zienswijzen op de locaties van het ontwerp plaatsingsplan kenbaar maken. Bij vaststelling van het definitieve plaatsingsplan zullen de eventueel ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond

 

 

Inzien

U kunt de stukken inzien op:

- Den Haag Informatiecentrum

- het desbetreffende stadsdeelkantoor

 

Zienswijze

U kunt uw (anonieme) zienswijze indienen door:

 • 1.

  het digitale formulier op www.denhaag.nl/afval  in te vullen

 • 2.

  een e-mail te sturen naar: oracs@denhaag.nl onder vermelding van 'Zienswijze, gevolgd door de titel van het ontwerp-plaatsingsplan

 • 3.

  schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken bij Burgemeester en wethouders van Den Haag, afdeling Opdrachtgeving Stadsbeheer. Onder vermelding van 'Zienswijze ORAC's ontwerp-plaatsingsplan, gevolgd door de titel van het ontwerp-plaatsingsplan

 • 4.

  U kunt mondeling uw zienswijze kenbaar maken via het telefoonnummer 14 070.

Vermeld bij het indienen van uw zienswijze altijd het locatienummer van de ondergrondse restafvalcontainer. Het is niet verplicht een alternatieve locatie op te geven.

 

Naar boven