Gemeenteblad van Wijdemeren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WijdemerenGemeenteblad 2018, 183150Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rading 1 te Loosdrecht

Op 12 april 2018 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hondenhok op de locatie Rading 1 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2018-0228-HZ_WABO. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@wijdemeren.nl of telefoonnummer 035 65 59 595