Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2018, 18211Beschikkingen | aanvraagVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vestigen van een kapsalon in de garage, Meidoornstraat 128 4814KG Breda

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2017-000277

Verzenddatum besluit: 25-01-2018

Locatie: Meidoornstraat 128 4814KG Breda

Projectomschrijving: het vestigen van een kapsalon in de garage

Deze omgevingsvergunning bevat een afwijking van het bestemmingsplan.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.