Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 181277Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, voor het bouwen van een woning op de locatie Dorpsstraat 14 in Hall

Status: verleend

Datum ontvangst: 9 mei 2018

Datum verzonden: 20 augustus 2018

Locatie: Dorpsstraat 14 in Hall

Voor: het bouwen van een woning

Activiteit(en): Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 sub a Wabo), het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 sub c Wabo)

Registratienummer: SXO-2018-0489

Inzien vergunning

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 30 augustus 2018 voor de duur van zes weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Brummen en kan op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Tot en met donderdag 4 oktober 2018 kunnen deze belanghebbenden een beroepschrift kenbaar maken bij de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 29 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen