Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 181069Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aanleggen van 3 uitwegen, Susterderweg 2a en Haverterweg 21, Nieuwstadt

Burgemeester en wethouders van gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van art. 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

  • Activiteit: het aanleggen van 3 uitwegen   

    Locatie: Susterderweg 2a en Haverterweg 21 te Nieuwstadt

    Datum besluit: 10 augustus 2018

  • Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslistermijn: 6 oktober 2018

 

Echt-Susteren, 23 augustus 2018