Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 181051Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de garage, Deuvenpoelweg 7, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Deuvenpoelweg 7 , voor het verbouwen van de garage, datum ontvangst 10 augustus 2018

 

Echt-Susteren, 23 augustus 2018