Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 181033Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een nieuwe vloer, Bandertlaan 9, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Bandertlaan 9 , voor het realiseren van een nieuwe vloer, datum ontvangst 10 augustus 2018

 

Echt-Susteren, 23 augustus 2018