Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 180525Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Bronkhorsterweg, te Brummen

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 21 augustus 2018

Gelegenheid: Vogelwei 2018

Activiteit: Sint Jans Gilde Vogelwei 2018

Datum: 27 augustus 2018 van 8.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Bronkhorsterweg te Brummen

Verkeersmaatregelen: Op maandag 27 augustus 2018 van 09.00 uur tot 16.00 uur, geldt, een verbod om stil te staan, op het een gedeelte van de Bronckhorsterweg, vanaf de viaduct tot aan Huize Spaensweerd. Ook wordt een gedeelte van het provinciale fietspad tussen de Bronkhorsterweg en de rotonde N348-Arnhemsestraat voor het doorgaande rijwielverkeer afgesloten.

Zaaknummer: Z002308

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 22 augustus 2018

Burgemeester van Brummen