Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 180339Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het veranderen van een melkrundveehouderij , ’t Zaaibroek 5 te Hall

Er is op 28 juli 2018 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding

Locatie: ’t Zaaibroek 5 te Hall

Voor: het veranderen van een melkrundveehouderij door het slopen van drie schuren en de herbouw van de werktuigenberging en de melkveestalling.

Zaakdossier: DOS-2018-0671140

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 17 05 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Brummen, 22 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen