Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 178567Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - sloopmelding voor het saneren van diverse asbesthoudende toepassingen uit en rondom een woning, Oude Eerbeekseweg 12 te Brummen

Er is op 5 juli 2018 een sloopmelding ingediend voor:

Status: melding

Locatie: Oude Eerbeekseweg 12 te Brummen

Voor: het saneren van diverse asbesthoudende toepassingen uit en rondom een woning

Zaakdossier: DOS-2018-061581

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Brummen, 22 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen