Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2018, 17699Overige overheidsinformatieExploitatievergunning seksinrichting (La Cloche)

De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat hij voornemens is de gevraagde vergunning te verlenen voor het volgende adres:

 

  

Amsterdamsestraatweg 287 c en d te Utrecht

 

Ons kenmerk: HZ_SIE-17-35908

 

Het vestigen van een privéhuis

   

De aanvraag ligt tot en met 22 februari 2018 ter inzage. Voor het inzien van de aanvraag kunt u een afspraak maken met het horecaloket. U kunt hiervoor mailen naar horecaloket@utrecht.nl

  

Zienswijzen:

Tegen de aanvraag kunnen belanghebbenden tot en met 22 februari 2018 hun zienwijze kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u per mail indienen bij de burgemeester van de gemeente Utrecht via bekendmakingen@utrecht.nl Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en adres alsmede de aanvraag waartegen u uw zienswijze kenbaar wilt maken.