Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2018, 175617Beschikkingen | afhandelingVerleende APV-vergunning, Zomerterras 2018, een openluchtfestival met muziek en cultuur, 10, 11, 12, 17,18, 19, 24, 22, 25 en 26 augustus 2018, Oranjepark, 3134, Vlaardingen

De burgemeester van Vlaardingen maakt bekend dat hij vergunning verleend heeft voor de volgende aanvraag op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Vlaardingen:

 

Locatie: Oranjepark

Postcode: 3134

Aanvrager: de heer F.F.A. Tomeï namens Stichting Zomerterras

Voor: het Zomerterras 2018, een openluchtfestival met muziek en cultuur

Soort vergunning: APV

Datum: 10, 11, 12, 17,18, 19, 24, 22, 25 en 26 augustus 2018

 

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, tegen dit besluit, hun schriftelijke bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen, p/a Burgerzaken, Beheer en Ontwikkeling, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Tot 6 weken na datum van deze publicatie liggen relevante stukken ter inzage en is het mogelijk uw schriftelijke bezwaar kenbaar te maken.

 

Informatie is verkrijgbaar bij de sectie Burgerzaken, Beheer en Ontwikkeling, telefoon 010-248 40 00.