Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2018, 17504Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een tuinhuisje met een overkapping, Blauwoogvlinder 43 4814ST Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2018-000321

Ingekomen: 13-01-2018

Locatie: Blauwoogvlinder 43 4814ST Breda

Projectomschrijving: het plaatsen van een tuinhuisje met een overkapping

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. De plannen worden (nog) niet bekend gemaakt. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.