Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 172848Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, Plein 1813 4 en 5 te Den Haag

Algemene informatie

Het in- en uitwendig veranderen en vergroten van de woning Plein 1813 4 tot kantoor/ambassade en het slopen van het kantoor Plein 1813 5 en vervangen door een woning/residentie, alsmede het plaatsen van een toegangspaviljoen, hekwerken en muren, aanleggen van verhardingen en het kappen van bomen

 

Ons kenmerk: 201722239

Categorie:

 • -

  Ontheffing Flora- en Faunawet

 • -

  Kappen

 • -

  Beschermd monument

 • -

  Bouwen

 • -

  Ontheffing kruimel

 • -

  Aanleg

 • -

  Sloop

Stadsdeel:

 • -

  Centrum

Locatie(s)

Plein 1813 4 en 5

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.