Onderwijsboulevard 88, 5223 DH, ’s-Hertogenbosch, het plaatsen van een glazen windscherm op het balkon - omgevingsvergunning -

Aanvraag buiten behandeling

(aangegeven is de datum van het besluit)

Locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Onderwijsboulevard 88, 5223 DH, ’s-Hertogenbosch, het plaatsen van een glazen windscherm op het balkon, bouwen, WB00043040, 01-08

 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt door toezending aan aanvrager. Let op! Bekendmaking geschiedt in dit geval door toezending van het besluit, dus de termijn begint te lopen nadat het besluit is verzonden aan aanvrager, en niet nadat is gepubliceerd.

 

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaar-maken.html indienen.

 

Naar boven