Subsidieregisters 2012-2017

De gemeente Ede publiceert jaarlijks een subsidieregister. Het register bevat een overzicht van toegekende subsidies over het afgelopen jaar. Subsidies van €5000,- of hoger kunnen nog lager worden vastgesteld na het afleggen van verantwoording. Bijvoorbeeld als niet alle activiteiten waarvoor subsidie is verleend worden uitgevoerd. De definitieve subsidiebedragen vermelden wij in de jaarrekening van de gemeente Ede.

Als bijlage bij deze publicatie zijn opgenomen de subsidieregisters over de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017.

Naar boven