Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2018, 169040Beschikkingen | afhandelingGemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning, het wijzigen van de gevels en plaatsen van handelsreclame, Zomerakker 42, 3206 TH Spijkenisse

Waar

Zomerakker 42, 3206 TH Spijkenisse.

Omschrijving

Het wijzigen van de gevels en plaatsen van handelsreclame.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20180281.

Datum ontvangst

5 juli 2018.

Datum besluit

24 juli 2018.

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• uw bezwaren

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.