Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 167434Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Florapark 31 (kavel 10) te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Florapark 31 (kavel 10) te Asten

het oprichten van een bedrijfshal 27 juli 2018

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.