Gemeenteblad van Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenGemeenteblad 2018, 161993BeleidsregelsBeleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in zijn vergadering van 24 juli 2018 heeft ingestemd met de geactualiseerde beleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht.

 

Toelichting

De actualisatie van de beleidsregels uit 2012 is nodig doordat het paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing in werking is getreden. Dit bestemmingsplan verbiedt zowel het wijzigen van een woning naar kamerverhuur als het wijzigen van een woning (of kamersgewijs verhuurde woning) naar meerdere woningen. Op deze ontwikkeling zijn nu de beleidsregels aangepast. De inhoudelijke wijziging ziet toe op artikel 4.9.

Dit zijn interim beleidsregels in opmaat naar een meer ingrijpende wijziging, de meer ingrijpende wijzigingen worden naar verwachting in het laatste kwartaal van 2018 besproken met de raad, waarna deze nader worden uitgewerkt.

 

I Deze beleidsregels zijn opgenomen in de bijbehorende bijlage

 

II Deze beleidsregels treden in werking met de ingang van de datum van publicatie van dit gemeenteblad

 

 

 

Eindhoven, 24 juli 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

Uitgegeven, 26 juli 2018

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van Eindhoven

Bijlage: Beleidsregels Ruimtelijk Omgevingsrecht 2018