Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2018, 161557Beschikkingen | afhandelingGemeente Drechterland – voornemen tot aanwijzing als gemeentelijk monument van zes panden in Westwoud

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland maken bekend dat zij het voornemen hebben om, op grond van artikel 3 van de Monumentenverordening Drechterland 2011, aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument:

  • Binnenwijzend 20, 1617 KV Westwoud, kadastraal nummer M 259

  • Binnenwijzend 32, 1617 KV Westwoud, kadastraal nummer M 252

  • Binnenwijzend 40, 1617 KW Westwoud, kadastraal nummer M 247

  • Binnenwijzend 60, 1617 KW Westwoud, kadastraal nummer M 699 en M 700

  • Binnenwijzend 66, 1617 KW Westwoud, kadastraal nummer M 539

  • Binnenwijzend 72, 1617 KX Westwoud, kadastraal nummer M 219

Ter inzage

De stukken betreffende het voornemen tot aanwijzing liggen vanaf 1 augustus gedurende de openingstijden zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking hun zienswijze op dit voornemen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij de afdeling Ruimte, postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel, telefoon 0228 – 352 352.

Hoogkarspel, 1 augustus 2018