Gemeenteblad van Voorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstGemeenteblad 2018, 159784Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling beleidsnota/Beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022

 

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Op 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022 vastgesteld. In deze beleidsnota is de gemeentelijke visie op kinderopvang neergelegd. De beleidsnota is geactualiseerd en afgestemd op de wijzigingen in de Wet kinderopvang over de kwaliteitsvereisten en bekostiging van kinderopvang voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

De Beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022 is in het Gemeenteblad opgenomen op de website www.overheid.nl en onder Lokale wet- en regelgeving van deze website.

Gemeentelijke regelgeving en gemeentelijk beleid zijn ook in geconsolideerde vorm digitaal beschikbaar. Kijk daarvoor op www.voorst.nl onder Organisatie| Beleid en regelgeving | Overzicht regelgeving | Programma Gezond Voorst.

Twello, 25 juli 2018

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris