Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2018, 159136Plannen | ruimtelijkVoorbereidingsbesluit Nieuw-Vennep De Pionier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 19 juli 2018 no. 2018.0031863 besloten heeft te verklaren dat voor het gebied, zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende kaart, een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het gebied wordt globaal begrensd door:

 • 1.

  De sloot langs de Zuidtak Zuidtangent

 • 2.

  Een lijn net ten noorden van en evenwijdig aan de Lucas Bolsstraat inclusief de rotonde met de Noorderdreef

 • 3.

  De Westerdreef inclusief de rotonde met de Venneperweg

 • 4.

  De Venneperweg tussen de rotonde met de Westerdreef en de sloot langs de Zuidtak Zuidtangent.

 

inzien.

Het besluit en de bijbehorende kaart kunnen ook worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente, www.haarlemmermeer.nl.

 

Voorts liggen de stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks ook in te zien van 13.00-17.00 uur en op dinsdagavond van 17.00-20.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852.

Inzien is mogelijk gedurende de gehele werkingsduur van het voorbereidingsbesluit en dat is één jaar.

 Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.