Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 158711

Gepubliceerd op 24 juli 2018 09:00

Raadsbesluit: uittreding en wijziging Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland in Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief

 

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2018,

 

B E S L U I T:

 

 

 • 1.

  Uit te treden uit de bestaande Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland.

 • 2.

  Toestemming te geven aan de burgemeester tot uittreding uit de bestaande Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland.

 • 3.

  Toestemming te geven aan het college tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland in bijgaande concept regeling "Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief".

 • 4.

  Kennis te nemen van het feit dat de saldi GR ISW worden bestemd voor een bestemmingsreserve Digitalisering Waterland Archief.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 17 april 2018

A.J.M. van Beek

voorzitter

M. Timmerman

griffier

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl