Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2018, 158692Overige besluiten van algemene strekkingCollegebesluit: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland in Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief

 

Burgemeester en wethouders van Beemster,

 

Gelet op artikel 1 en artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

B E S L U I TEN:

 

 • 1.

  Vast te stellen de wijziging van de “Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland” in de “Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief” conform bijgaande concept regeling, onder voorbehoud van toestemming van de raad;

 • 2.

  Toestemming te vragen aan de raad om tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland in bijgaande concept regeling “Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief” over te mogen gaan;

 • 3.

  Aan de raad voor te stellen om uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland conform bijgaand raadsvoorstel;

 • 4.

  Kennis te nemen van het feit dat de saldi GR ISW worden bestemd voor een bestemmingsreserve Digitalisering Waterlands Archief.

 

 

Beemster, 20 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Beemster,

de secretaris,

H.C.P. van Duivenvoorde

de burgemeester,

A.J.M. van Beek