Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 158692

Gepubliceerd op 24 juli 2018 09:00

Collegebesluit: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland in Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief

 

Burgemeester en wethouders van Beemster,

 

Gelet op artikel 1 en artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

B E S L U I TEN:

 

 • 1.

  Vast te stellen de wijziging van de “Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland” in de “Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief” conform bijgaande concept regeling, onder voorbehoud van toestemming van de raad;

 • 2.

  Toestemming te vragen aan de raad om tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland in bijgaande concept regeling “Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief” over te mogen gaan;

 • 3.

  Aan de raad voor te stellen om uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland conform bijgaand raadsvoorstel;

 • 4.

  Kennis te nemen van het feit dat de saldi GR ISW worden bestemd voor een bestemmingsreserve Digitalisering Waterlands Archief.

 

 

Beemster, 20 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Beemster,

de secretaris,

H.C.P. van Duivenvoorde

de burgemeester,

A.J.M. van Beek

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl