Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2018, 158684Overige besluiten van algemene strekkingBesluit burgemeester tot uittreding Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland

 

De burgemeester van de gemeente Beemster,

 

Gelet op artikel 1 en artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

B E S L U I T:

 

 • 1.

  Uit te treden uit de bestaande Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland, onder voorbehoud van toestemming van de raad;

 • 2.

  De raad om toestemming te vragen om uit te mogen treden uit de bestaande Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland;

 • 3.

  Aan de raad voor te stellen om uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland conform bijgaand voorstel;

 • 4.

  Kennis te nemen van het feit dat de saldi GR ISW worden bestemd voor een bestemmingsreserve Digitalisering Waterlands Archief.

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 20 maart 2018,

de burgemeester,

A.J.M. van Beek