Gemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor een kleinschalige paardenhouderij, Ganzekolk 3 te Empe

Er is op 3 juli 2018 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding

Locatie: Ganzekolk 3 te Empe

Voor: een kleinschalige paardenhouderij

Zaakdossier: DOS-2018-059315

 

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 17 05 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Brummen, 25 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven